Stressfracturen


Een stressfractuur is een incomplete botbreuk (fractuur) die als het eindstadium van een overbelasting gezien kan worden. De breuk kan door ongewone of herhaalde belasting op het bot worden veroorzaakt en dus niet door een harde impact zoals bij andere breuken.  Men spreekt hierbij vaak over een vergaande beenvliesontsteking ofwel een vrij acuut probleem bij mensen met een zwakke botstructuur. Het bot zelf is aangetast en in zijn beginfase alleen aantoonbaar via een botscan.

  • Een pijnlijke zone op het aangedane bot
  • Veel pijn bij het begin van de belasting, vervolgens een matige pijn in het midden en weer veel pijn na de belasting
  • Depijnklachten zijn lokaal aanwezig en zijn continu zeurend en zullen toenemen als de belasting gehandhaafd blijft
  • Er kan zwelling rondom de plek van de breuk aanwezig zijn

Bij het vermoeden van een stressfractuur is het noodzakelijk om contact op te nemen met een arts, zodat door middel van een botscan de juiste diagnose gesteld kan worden.
Rust is de belangrijkste behandeling. Ter bestrijding van pijn en zwelling is het leggen van ijs aan te raden. Als het onderbeen na 6 weken pijnvrij is, dan kan de belasting worden opgebouwd. Fietsen, zwemmen en aquajogging zijn sporten die wel toegelaten tijdens de revalidatie om de conditie op peil te houden.


Terug naar overzicht