Verstuikte enkel


Als de bewegingsmogelijkheid van een gewricht overschreden wordt, maar de botuiteinden wel ten opzichte van elkaar ter plaatse blijven, spreken we van een verstuiking.

  • De sporter heeft pijn en kan het betrokken gewricht moeilijk gebruiken
  • Er kan zwelling en blauwverkleuring zijn

Leg de gekwetste enkel omhoog en koel grondig met ijs. Een drukverband kan aangelegd worden om zwelling te vermijden. Neem vooral voldoende rust vooraleer je terug begint te lopen. Verwijs door naar gespecialiseerde hulp indien je een scheurtje vermoed.

  • Kijk waar je loopt, zeker op een oneffen terrein
  • Kijk uit voor de overgang tussen het voetpad en de zachte berm

Terug naar overzicht